איך לראיין מועמדים לעבודה?

מחקרים מצאו שראיון קבלה לעבודה במרבית המקרים הוא חסר מהימנות וחסר תוקף.  אפשר להעלות את מהימנות הראיון והתוקף שלו על ידי ניהול נכון של הראיון. נבחן קודם כמה מושגים. מהימנות פירושה שהמסקנות של הראיון תואמות את המציאות. לדוגמה, אם המראיין התרשם שלמועמד יש יחסי אנוש טובים, זה תואם את המציאות ביחס לכישוריו הבינאישיים של המועמד. […]