ראיון עבודה

איך לראיין מועמדים לעבודה?

מחקרים מצאו שראיון קבלה לעבודה במרבית המקרים הוא חסר מהימנות וחסר תוקף.  אפשר להעלות את מהימנות הראיון והתוקף שלו על ידי ניהול נכון של הראיון. נבחן קודם כמה מושגים. מהימנות פירושה שהמסקנות של הראיון תואמות את המציאות. לדוגמה, אם המראיין התרשם שלמועמד יש יחסי אנוש טובים, זה תואם את המציאות ביחס לכישוריו הבינאישיים של המועמד. תוקף חיזוי פירושו שמסקנות הראיון יתנו תחזית נכונה ביחס להצלחתו של המועמד בתפקיד. לדוגמה, אם המראיין מסיק שהמועמד יהיה מנהל טוב, זה מה שיקרה במציאות בעתיד.

על מנת שהראיון ייתן תוצאות טובות על המראיין לשמור על כמה כללים. על המראיין לכוון את הראיון על פי תוכנית מוסדרת ולאסוף מידע בכל הנושאים החשובים. על המראיין לדבר מעט ולתת למועמד לדבר הרבה. האווירה בראיון צריכה להיות נינוחה ולא מלחיצה. בפתיחת הראיון יש "לשבור את הקרח" על מנת להפיג את הלחץ של המרואיין.

מומלץ לבנות את הראיון בשילוב שאלות פתוחות ושאלות סגורות. השאלות הסגורות הן מהסוג של מבחן אמריקאי, שבו ניתן בעיקר לאסוף מידע טכני. "מה מסלול הלימודים שעברת, ומה היו הציונים שלך? השאלות הפתוחות חשובות בעיקר כדי להבין את אופן החשיבה של המועמד ואת רגשותיו. כמו למשל "מה הם הקורסים אותם אהבת ומדוע?" או "האם אתה חושב שאתה מנהל טוב? – הסבר.".

המחקרים ממליצים לשפר את הראיון בעיקר בשני מרכיבים. המרכיב האחד הוא לקיים ראיון התנהגותי. המראיין נדרש לבחון את ההיסטוריה האישית של המועמד דרך ההתנהגות שלו ולא דרך הדעות שלו. יש לבחון את הדרך והפעולות בהן הוא נקט. זאת באמצעות דוגמאות מעברו. למשל במקום לשאול את המועמד "האם אתה מנהל טוב?", יש לבקש ממנו שיתאר אירועים ומצבים מהעבר בו הוכיח כישורי ניהול טובים.

המרכיב השני הוא מתן ציונים מהימנים. אחת הבעיות בראיון שהציונים ניתנים בעיקר על פי התרשמות ואין שיטה מוסדרת של מתן ציון. כדי להשיג מהימנות יש צורך בראיון מובנה בו ניתן לציינן את תשובותיו של המועמד לרמות ציונים שונות. ראיון מובנה דורש שכל המועמדים לתפקיד מסוים יעברו ראיון זהה מבחינת תוכנו ומבחינת היכולת לתת ציונים. מומלץ לשלב ראיון מובנה עם ראיון פתוח.

מבחינת היכולת לתת ציון נדרש המראיין לעבוד על פי עקרונות מפ"ת. מפ"ת הוא ראשי מילים של "מצב, פעולה ותוצאה". כמראיין, עליך לקבל מהמועמד תשובות שמתייחסות להתנהלותו במצבים שונים (אותם אתה מכין מראש). עליך לבקש מהמועמד לתאר מצב אמיתי מההיסטוריה התעסוקתית שלו. לבקש ממנו תיאור איך הוא פעל (ולמה) ולאיזו תוצאה הוא הגיע בסופו של דבר. כמראיין עליך לאסוף מידע אמפירי ולא להסתפק בהסברים תיאורטיים. לדוגמה, במקום לשאול "מה היית עושה במצב מסוים?", עליך לשאול "מה (ולמה) עשית במצב המסוים ולאיזו תוצאה הגעת?"

ישנן דרכים נוספות להעלות את המהימנות והתוקף של הראיון. הבאתי כאן רק את החשובות ביותר.

 

שאלות, הערות? מלא פרטים ואצור קשר חזרה